GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

admin

今天放出了《实况足球2010》的6张1920x1080的高分辨率游戏画面,以及一段GamesCom现场试玩视频,高流畅达60fps,设置为法国vs德国,业余水平难度。

 

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩


 

更多相关资讯请关注:实况足球2010专区

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

试玩画面:

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

 

 

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

 

 

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

 

 

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩

GC09:《实况足球2010》1080p高清截图+试玩